Thông tin đặt hàng

Thông tin :

Thời gian giao hàng :

 /   / 
 

Chi tiết đơn hàng

 

url_1

Mã số doanh nghiệp: 0302456494 cấp ngày 12/11/2001 bởi Phòng ĐKKD - Sở KH & ĐT TP. Hồ Chí Minh.
Người đại diện: Ông Nguyễn Nhạc Sanh - Giám đốc